God fortsättning på det nya året!

Bistert kallt i december och ett väder som verkar hålla i sig ett litet tag till i alla fall. Som tur är så har föreningen ett elavtal à 50.88 öre/kWh (inkl. moms) som löper ut nästa september så de ökade uppvärmningskostnaderna blir inte signifikanta.


En kostnad som dock blir märkbar är att Norrtälje höjt taxan för Vatten & Avlopp 2022. Prisjusteringen ligger på 3% och kan tyckas vara i linje med inflationen. Det intressanta är att ökningen sker trots att det är valår vilket är ett trendbrott.

 • Här kan du läsa hela avgiftsbilagan från Norrtälje VA.
 • Hur VA-kostnaden beräknas och nycklas ut per fastighet kan du läsa här.

 
Njut av solen – vi ses!
Styrelsen

I enlighet med beslut från årsmötet 2016 finns vattennycklar utplacerade ifall att man skulle behöva stänga av vattenservisen som anlsuter fastighetens VA till föreningens nät.

ventilnyckel
Nycklarna finns förutom hos vattenvärdarna även hos:

 • Arkvägen 4, Hammarberg
 • Briggvägen 9, von Schedvin
 • Briggvägen 26, Kronman
 • Skutvägen 11, Bergqvist
 • Skutvägen 21, Gustavsson
 • Skonertvägen 4, Bonell
 • Fullriggarvägen 1, Lundberg
 • Fregattvägen 4, Huhtaniemi

OBS! När ni stänger ventilen, dra den inte för hårt och stäng aldrig avloppsventilen.
Observera att servisen tillhör föreningen så skada på denna bekostas av fastighetsägare.


Vattenavbrott och kokningsrekommendation Baltora, Håtö, Insjövägen och Håtöviken

Tisdag den 9 november klockan 22.00 kommer den nya överföringsledningen för dricksvatten mellan Håtö och Spillersboda att kopplas in. Medan arbetet pågår kommer vattnet att vara avstängt. Vattnet beräknas vara åter klockan 06.00 på onsdag den 10 november.

Läs mer på Norrtälje VAs sida för driftinformation:
https://www.nvaa.se/informationssidor/Kommunalt-vatten-och-avlopp/driftstorningar-vatten-och-avlopp/

Anmäl dig till Norrtälje VAs SMS-tjänst för att få meddelande
om planerade avbrott och akuta störningar direkt i din mobiltelefon!

Tjänsten är kostnadsfri.

Höstmörka men vänliga hälsningar,
Styrelsen

Information om skyddsjakt

Skyddsjakt genomförs efter beslut av styrelsen. Anledningen till detta är att flera boenden fått gräsmattor och rabatter förstörda av vildsvin. Skyddsjakt startade under 2020 men då sköts inga vildsvin. Under 2021 har det hittills skjutits 4 vildsvin.

Skyddsjakten bedrivs av jaktgruppen som består av jägare Christer Nygren och Simon Enochson samt Göran Svensson som hjälper till med åtelkamera mm.

Plats för jakt är nu placerad vid Täckholmsvägen, bakom rishögen. Där finns ett jaktorn utplacerat samt en plats där utfodring sker, en så kallad åtel. Majsen som utplaceras bekostas av samfälligheten. Vid platsen för jakt har skyltar placerats ut. De har rubriken Riskområde jakt som blev lite missvisande. Givetvis är det det ingen risk för människor. Däremot så vill skyltarna visa att inga personer ska befinna sig där då jakt pågår för att inte störa jakten.

Då jakt ska bedrivas så informeras det i Båtsvikens Facebook grupp och i Coyards. Skyltar med texten JAKT PÅGÅR sätts upp vid Täckholmsvägen. För Höke (hus längst ner) och Edlund (Täckholmen) skickas SMS med information.

Köttet från jakten har hittills tagits om hand av jaktgruppen men visst kött har även delats ut till boende. Det finns inga garantier för hur många vildsvin som kommer att skjutas framgent. Det beror på hur de rör sig i närområdet samt även hur mycket som jagas vid Håtö. Sen beror det självklart på hur ofta jakt genomförs. Eftersom både Christer och Simon yrkesarbetar så finns det begränsningar i tid. Men styrelsen tar emot intresseanmälningar för en köttlista. Finns det kött så kommer det att lämnas i hela eller halva djurkroppar. Styckning får man göra själv.

Bastun avstängd i cirka 2 veckor!

Bastutider

 

Dessvärre så har varmvattenberedaren – en gammal trojänare – kastat in handduken…En ny är beställd som sedan ska installeras och det tar minst en vecka, kanske två. Under tiden är vattnet helt avstängt vilket bland annat innebär att WCn inte går att använda.
Vi återkommer med besked när bastu, dusch och WC åter är brukbara.

 

Höstens faktura för Vatten & Avlopp

Nu är det bara dagar kvar tills tidsfristen löper ut och exakt häften har redan betalat vilket är ett gott tecken.
Se detta som en liten påminnelse för i nästa vecka så påförs påminnelsevgift samt dröjsmålsränta enligt §6 i Räntelagen.

Bästa hösthälsningar från styrelsen

Rishögen är nu öppen (och stänger igen i maj 2022).

Notera den nya placeringen på rishögen som nu ligger lite längre ned på Täckholsmvägen (efter infarten som går söderut mot udden). Ris och grenar välkomnas men inga stubbar eller annan deponi!

Om man inte har möjlighet att köra ned sitt ris till högen så går det också bra att lägga det i diket utanför sin tomt för senare avhämtning (after arbetsdagen) med traktor. Kom ihåg att göra kompakta högar och lägg dem tvärs vägens riktning så att de enkelt kan plockas med gripklo.

 
Vi ses på arbetsdagen, lördag 2 oktober 10:00!
Bästa hälsningar från styrelsen

Hej alla Båtsvikare!
Nedan följer lite information från dagens styrelsemöte.

 

Det viktigaste beskedet är kanske att ARBETSDAGEN BLIR AV, dvs att vi har för avsikt att genomföra den ”som vanligt”. Kallelse med arbetsuppgifter kommer men boka redan nu in lördagen den 2:a oktober 10:00-14:00 för ett rejält dagsverke! Det finns mycket inom våra grönområden som blivit eftersatt. Korv och dricka blir det 14:00 och vi kommer även att ha ett vegetariskt alternativ.

Det har varit högrtyck på våra stugor denna sommar när många ”hemestrat” och kanske en trend som kommer att hålla i sig. Därför håller stugvärdarna och styrelsen på att se över bokningsförfarandet så att vi bättre kan fördela de mest attraktiva sommarveckorna. De nya reglerna kommer att gälla från och med 2022 och vi återkommer här när dessa är spikade.

Som jag skrivit tidigare så har det på sistone inträffat en del pumphaverier (våra avloppspumpar LPS2000E). Det är t.o.m. så att pumpen till gemensamhetshusen havererat. Eftersom dessa ägs av fastighetsägarna så har styrelsen inte haft någon insyn eller uppföljning här. Från Romark som servar området så har vi fått veta att 15-20 fastigheter drabbats de 3-3.5 senaste åren och till dessa tillkommer pumpar och/eller backventiler som åtgärdats av annan eller fastighetsägarna själva. Det kan vara av värde att man ser över sin pump då och då och om detta finns att läsa här. Observera att styrelsen inte har för avsikt att samordna eller upphandla någon gemensam tillsyn eller ”mellanservice” och välkomnar privata initiativ.

En del av brygga C är i dåligt skick och undersökning pågår. Här kommer det att krävas lite reparationer eller att vi i värsta fall måste byta ut en sektion. Återkommer när vi har mera fakta i målet.

Skyddsjakten på vildsvin fortsätter inom vårt område. Det kommer dock att annonseras bättre (hemsida, Coyards, Facebook + anslagstavlan) samt sättas upp skyltar när så är dags för att undvika incidenter och överraskningar.

Nästa styrelsemöte blir lördagen den 18 september och då med särskilt fokus på arbetsdagen. Skicka gärna in förslag till styrelsen så kan vi behandla/lägga dessa till listan.

Ha en fortsatt trevlig höstdag…!
Styrelsen

Nedan återges några alternativ för hur man kan gå tillväga om man har problem med sin tryckavloppspump, t.ex. att den larmar eller inte fungerar tillfredsställande. Reservpump finns att låna av föreningen (står i pumphuset) om den inte redan är utlånad till annan föreningsmedlem. Vattenvärdarna kan hjälpa till med att kolla om den finns på plats.

1. Anlita servicetekniker
Ring Noah Carlsson på ROMARK på 070-441 09 02 (alternativt ring Erik Roman på 070-985 48 88 eller maila honom på erik@romark.se) så hjälper de dig, oftast inom ett dygn. Förutom åtgårder på själva pumpen så kan Romark även gräva upp och byta backventil ifall denna skulle ha fallerat. På deras hemsida finns också ett kontaktformulär man kan använda.

Om pumpen (LPS2000E från Skandinavisk Kommunalteknik) skulle ha brakat ihop helt och vara utom räddning så erbjuder Romark ett pumpalternativ från Flygt (DXG Plus) till ungefär samma pris som en LPS2000E. Flygt DXG Plus är lite modernare och har bättre skärande egenskaper men klarar inte samma höga arbetstryck som LPS2000E. Styrelsen tar inget ansvar för att Flygts pump fungerar i vårt avloppsnät utan det är upp till berörd fastighetsägare att prova om trycket räcker (vilket varierar beroende på var fastigheten ligger).

 
2. Gör det mesta själv
Om du orkar få upp pumpen (kanske med lite hjälp) så kan du själv transportera den till Skandinavisk Kommunaltekniks verkstad i Arninge.
OBS! Du måste alltid ringa först och boka tid på 08-544 407 90. Annars finns risken att du blir stående utanför… (Självfallet finns möjlighet att låna reservpumpen ändå, se punkten ovan.) När din LPS2000E är lagad så får du hämta den själv och återmontera den.

3. Byt ut mot en renoverad pump
KERO pump i Södertälje erbjuder en utbytesservice. Det går till så att du får en helrenoverad pump från dem samtidigt som du lämnar in din egen. Du får sedan betala vad det kostar dem att återställa din pump till nära nyskick (alla slitdelar byts ut). Du får inte tillbaka din pump utan den införlivas därefter i deras utbytesservice och kommer andra kunder tillhanda.
Du kan antingen välja att ta upp din pump själv och åka med den till Södertälje eller också be dem att göra jobbet (men det blir givetvis dyrare). De har också en bil med slamsug.
Ring dem på 08-554 244 40 och kolla om de har någon LSP2000E inne och kom överens om vilken servicenivå du behöver.

OM DU LÅNAR FÖRENINGENS RESERVPUMP, SE TILL ATT GÖRA
RENT DEN ORDENTLIGT INNAN DEN LÄMNAS TILLBAKA!
OBS! Undvik att köra högtryckssprutan in där nivåavkännarna sitter (de svarta längsgående
plastkåporna på bägge sidor om pumpen). Där sitter pressostater som kan ta skada av högtrycksspruta.

Till sist några kompletterande råd:

 • Se till att pumpen är ordentligt isolerad från kylan
 • Håll myrorna borta!
 • Avloppspumpen har ett larm kopplat till en nivåmätare som tjuter när pumpen inte längre klarar att trycka ut spillvattnet (vad orsaken än är). Se till att ha detta larm monterat inom höravstånd! Man bör också prova larmet emellanåt för att kontrollera att det piper (testknappen sitter på ovansidan av styrlådan vid pumpen). Vid test så ska pumpen gå igång och larmet pipa. OBS – torrkör inte pumpen.
 • En normal körtid från att pumpen sätts igång av den övre nivåmätaren tills spillvattennivån når den lägre gränsen är ca 35-45 sekunder (ju kortare destu bättre). Om din pump snurrar längre så kan det vara tecken på att statorn och kanske skruven börjar blir slitna eller att motståndstrycket är högt.
 • Om du ska låta huset stå under en längre tid så är det lämpligt att runda av din vistelse med t.ex. en varm dusch för att pumpen ska ”spola rent” annat som annars sjunker till botten och sedimenterar.
 • Det är fördelaktigt att slamsuga avloppsbrunnen om/när pumpen repareras. Ofta kan man ta det på hemförsäkringen i samband med reparation.
 • Efter hand så blir det ofrånkomligt en del sedimentering i botten av brunnen som kan förkorta livslängd på skruv och stator. Det är kart lämpligt att göra rent och slamsuga emellanåt (kanske vart 5:e år?). Det går faktiskt att göra själv med en högtrycksspruta fäst på en stav/pinne (så att man kommer åt ordentligt) och en dränkbar pump förutsatt att man tappat i tillräckligt med färskvatten för att slammet ska ha pumpats ut.
 • Instruktionsfilm från Skandinavisk Kommunalteknik om hur man själv kan byta stator – om man nu känner för det. Ger i alla fall en bra inblick i pumpens konstruktion.
 • Det kan vara idé att se över sin hemförsäkring. Kolla om du har täckning för maskinskada, värdeminskning per år, självrisk etc. Det kan bli dyrt att laga pumpen eller att behöva byta den. (Reparation kostar allt mellan 10′-20′ och en ny pump ligger på cirka 30.000 + ev. transportkostnader/arbetstid för själva bytet på plats.)
 • Läs gärna igenom information om handhavande och skötsel på denna sida: Dokumentation om VA-anslutningen. Det står en hel del matnyttigt om funktion, drift och test.
 • Här finns flera andra intressanta instruktionsfilmer från Skandinavisk Kommunalteknik

Efter att själv ha råkat ut för missöde så fick jag gå nya omvägar för att få min pump fixad. Föreningens reservpump var redan utlånad och Skandinavisk Kommunalteknik har tagit semester några veckor – men de hänvisade gentilt till KERO pump i Södertälje som fixade biffen.

Utan att gå in på detaljer så kan jag lungt påstå att jag nu tagit några praktiska högskolepoäng i avloppsteknik. Jag har skrivit av mig något på sidan för Service & Reparation av LPS2000E

Vidare så har jag under de senaste dagarna kunnat konstatera att jag inte är en av de få undantagen utan att fler än vad jag trodde har drabbats av haverier (pumparna är ju 10+ år). Dessvärre så har vi ingen statistik över vilka som drabbats och inte heller av vilken typ av fel (myror, förslitning, styrelektronik, backventiler mm). För att råda bot på detta så ska vi börja samla in lite data avseende livslängd, service och andra förebyggande åtgärder. Att pumparna skulle vara helt underhållsfria är inte riktigt sant och det finns en del att vinna med rätt skötsel. Meddela därför gärna Vattenvärdarna om du blivit drabbad – alternativt använd kontaktformuläret för att berätta din historia.

Forsatt trevlig sommar!
En nyduschad och betydligt fräschare Anders E.

Fakturor
Hej i vårvärmen!

Under kvällen skickas fakturorna som avser Samfällighetsavfgift 2021 samt Vatten & Avlopp oktober 2020 – april 2021.

Alla som angivit mailadress (kolla matrikeln) får den elektroniskt, övriga får den med snigelposten inom några dagar (vissa vill ha både och…).

 

Betalningsfristen är satt till 15:e juni men betala gärna tidigare så att ni inte glömmer…
En handfull brukar vara snabba på tangenten och tävla om vem som blir först, tycker jag är ett sympatiskt anlag. Förra hösten så betalade alla utom en sin faktura i tid (premiär!) – hoppas och ber att det blir så även denna gång.

Tabellen med vattenmätarvärden på vilka jag baserar VA-fakturan hittar du här. Och hur VA-avgiften räknas fram kan du läsa mer om här.

Jag har fått rapport om 36 fastigheter som deltagit i den virtuella arbetsdagen och för dessa har det gjorts avdrag på fakturan. Hör av dig till mig om du inte blivit avprickad så får jag justera det i efterhand.

Information om föreningens medlemsdebiteringar:
Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss registrerad(e) mottagare.
Vid försäljning av fastighet är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella föreningsskulder och tillgodohavanden sinsemellan.
Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg
761 94 Norrtälje
Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Med vänliga hälsningar, Skattmasen

Tabell med avlästa enskilda vattenmätare

vattentabell
Sedan samfälligheten anslöt till kommunalt Vatten och Avlopp så har föreningen avläst vattenförbrukningen halvårsvis. Det har nu blivit så många mättillfällen att det börjar bli svårt att få med dem alla på ett liggande A4. Därför erbjuds nu mätartabellen i två versioner:

Fullständig tabell med alla mätarvärden (Myrtext! Men det går ju att förstora…)
Mer läsbar tabell med mätarvärden för de 5 senaste åren.

Varje fastighet har tilldelats ett slumpartat nummer så att det inte går att utläsa vilken fastighet det rör sig om. Besked om vilket ID-nummer ens egen fastighet har, kan man få av kassören. Vissa fastigheter har flera mätare. Då gäller motsvarande flera ID-nummer.

I tabellhuvudet finns också total förbrukning för perioden samt medelvärde. Det intressanta är att man kan följa sin egen förbrukning över tid om man inte gör det själv på annat sätt. Det kan ju underlätta vid t.ex. ägarbyten. Sedan kan det också vara lite kul att se hur mycket andra i området förbrukar och därmed kunna bilda sig en uppfattning om ens eget förbrukningsmönster.

Vattenvärdarna läser regelbundet av våra huvudmätare för att kontrollera om förbrukningen är normal. Vid misstänkt större läckage så stängs vattnet av helt och för alla inom området för att sedan successivt släppas på väg efter väg. Detta görs för att minimera eventuella skador och för att kunna spåra läckan. Meddelande härom sker via Coyards, Båtsvikens Facebook-sida samt via hemsidan.

Nedan finns lite mer statistik från vår vattenvärd Arne (kubikmeter/dygn):