Rishögen är nu öppen (och stänger igen i maj 2022).

Notera den nya placeringen på rishögen som nu ligger lite längre ned på Täckholsmvägen (efter infarten som går söderut mot udden). Ris och grenar välkomnas men inga stubbar eller annan deponi!

Om man inte har möjlighet att köra ned sitt ris till högen så går det också bra att lägga det i diket utanför sin tomt för senare avhämtning (after arbetsdagen) med traktor. Kom ihåg att göra kompakta högar och lägg dem tvärs vägens riktning så att de enkelt kan plockas med gripklo.

 
Vi ses på arbetsdagen, lördag 2 oktober 10:00!
Bästa hälsningar från styrelsen

Nedan återges några alternativ för hur man kan gå tillväga om man har problem med sin tryckavloppspump, t.ex. att den larmar eller inte fungerar tillfredsställande. Reservpump finns att låna av föreningen (står i pumphuset) om den inte redan är utlånad till annan föreningsmedlem. Vattenvärdarna kan hjälpa till med att kolla om den finns på plats.

1. Anlita servicetekniker
Ring Noah Carlsson på ROMARK på 070-441 09 02 (alternativt ring Erik Roman på 070-985 48 88 eller maila honom på erik@romark.se) så hjälper de dig, oftast inom ett dygn. Förutom åtgårder på själva pumpen så kan Romark även gräva upp och byta backventil ifall denna skulle ha fallerat. På deras hemsida finns också ett kontaktformulär man kan använda.

Om pumpen (LPS2000E från Skandinavisk Kommunalteknik) skulle ha brakat ihop helt och vara utom räddning så erbjuder Romark ett pumpalternativ från Flygt (DXG Plus) till ungefär samma pris som en LPS2000E. Flygt DXG Plus är lite modernare och har bättre skärande egenskaper men klarar inte samma höga arbetstryck som LPS2000E. Styrelsen tar inget ansvar för att Flygts pump fungerar i vårt avloppsnät utan det är upp till berörd fastighetsägare att prova om trycket räcker (vilket varierar beroende på var fastigheten ligger).

 
2. Gör det mesta själv
Om du orkar få upp pumpen (kanske med lite hjälp) så kan du själv transportera den till Skandinavisk Kommunaltekniks verkstad i Arninge.
OBS! Du måste alltid ringa först och boka tid på 08-544 407 90. Annars finns risken att du blir stående utanför… (Självfallet finns möjlighet att låna reservpumpen ändå, se punkten ovan.) När din LPS2000E är lagad så får du hämta den själv och återmontera den.

3. Byt ut mot en renoverad pump
KERO pump i Södertälje erbjuder en utbytesservice. Det går till så att du får en helrenoverad pump från dem samtidigt som du lämnar in din egen. Du får sedan betala vad det kostar dem att återställa din pump till nära nyskick (alla slitdelar byts ut). Du får inte tillbaka din pump utan den införlivas därefter i deras utbytesservice och kommer andra kunder tillhanda.
Du kan antingen välja att ta upp din pump själv och åka med den till Södertälje eller också be dem att göra jobbet (men det blir givetvis dyrare). De har också en bil med slamsug.
Ring dem på 08-554 244 40 och kolla om de har någon LSP2000E inne och kom överens om vilken servicenivå du behöver.

OM DU LÅNAR FÖRENINGENS RESERVPUMP, SE TILL ATT GÖRA
RENT DEN ORDENTLIGT INNAN DEN LÄMNAS TILLBAKA!
OBS! Undvik att köra högtryckssprutan in där nivåavkännarna sitter (de svarta längsgående
plastkåporna på bägge sidor om pumpen). Där sitter pressostater som kan ta skada av högtrycksspruta.

Till sist några kompletterande råd:

 • Se till att pumpen är ordentligt isolerad från kylan
 • Håll myrorna borta!
 • Avloppspumpen har ett larm kopplat till en nivåmätare som tjuter när pumpen inte längre klarar att trycka ut spillvattnet (vad orsaken än är). Se till att ha detta larm monterat inom höravstånd! Man bör också prova larmet emellanåt för att kontrollera att det piper (testknappen sitter på ovansidan av styrlådan vid pumpen). Vid test så ska pumpen gå igång och larmet pipa. OBS – torrkör inte pumpen.
 • En normal körtid från att pumpen sätts igång av den övre nivåmätaren tills spillvattennivån når den lägre gränsen är ca 35-45 sekunder (ju kortare destu bättre). Om din pump snurrar längre så kan det vara tecken på att statorn och kanske skruven börjar blir slitna eller att motståndstrycket är högt.
 • Om du ska låta huset stå under en längre tid så är det lämpligt att runda av din vistelse med t.ex. en varm dusch för att pumpen ska ”spola rent” annat som annars sjunker till botten och sedimenterar.
 • Det är fördelaktigt att slamsuga avloppsbrunnen om/när pumpen repareras. Ofta kan man ta det på hemförsäkringen i samband med reparation.
 • Efter hand så blir det ofrånkomligt en del sedimentering i botten av brunnen som kan förkorta livslängd på skruv och stator. Det är kart lämpligt att göra rent och slamsuga emellanåt (kanske vart 5:e år?). Det går faktiskt att göra själv med en högtrycksspruta fäst på en stav/pinne (så att man kommer åt ordentligt) och en dränkbar pump förutsatt att man tappat i tillräckligt med färskvatten för att slammet ska ha pumpats ut.
 • Instruktionsfilm från Skandinavisk Kommunalteknik om hur man själv kan byta stator – om man nu känner för det. Ger i alla fall en bra inblick i pumpens konstruktion.
 • Det kan vara idé att se över sin hemförsäkring. Kolla om du har täckning för maskinskada, värdeminskning per år, självrisk etc. Det kan bli dyrt att laga pumpen eller att behöva byta den. (Reparation kostar allt mellan 10′-20′ och en ny pump ligger på cirka 30.000 + ev. transportkostnader/arbetstid för själva bytet på plats.)
 • Läs gärna igenom information om handhavande och skötsel på denna sida: Dokumentation om VA-anslutningen. Det står en hel del matnyttigt om funktion, drift och test.
 • Här finns flera andra intressanta instruktionsfilmer från Skandinavisk Kommunalteknik

Efter att själv ha råkat ut för missöde så fick jag gå nya omvägar för att få min pump fixad. Föreningens reservpump var redan utlånad och Skandinavisk Kommunalteknik har tagit semester några veckor – men de hänvisade gentilt till KERO pump i Södertälje som fixade biffen.

Utan att gå in på detaljer så kan jag lungt påstå att jag nu tagit några praktiska högskolepoäng i avloppsteknik. Jag har skrivit av mig något på sidan för Service & Reparation av LPS2000E

Vidare så har jag under de senaste dagarna kunnat konstatera att jag inte är en av de få undantagen utan att fler än vad jag trodde har drabbats av haverier (pumparna är ju 10+ år). Dessvärre så har vi ingen statistik över vilka som drabbats och inte heller av vilken typ av fel (myror, förslitning, styrelektronik, backventiler mm). För att råda bot på detta så ska vi börja samla in lite data avseende livslängd, service och andra förebyggande åtgärder. Att pumparna skulle vara helt underhållsfria är inte riktigt sant och det finns en del att vinna med rätt skötsel. Meddela därför gärna Vattenvärdarna om du blivit drabbad – alternativt använd kontaktformuläret för att berätta din historia.

Forsatt trevlig sommar!
En nyduschad och betydligt fräschare Anders E.

Fakturor
Hej i vårvärmen!

Under kvällen skickas fakturorna som avser Samfällighetsavfgift 2021 samt Vatten & Avlopp oktober 2020 – april 2021.

Alla som angivit mailadress (kolla matrikeln) får den elektroniskt, övriga får den med snigelposten inom några dagar (vissa vill ha både och…).

 

Betalningsfristen är satt till 15:e juni men betala gärna tidigare så att ni inte glömmer…
En handfull brukar vara snabba på tangenten och tävla om vem som blir först, tycker jag är ett sympatiskt anlag. Förra hösten så betalade alla utom en sin faktura i tid (premiär!) – hoppas och ber att det blir så även denna gång.

Tabellen med vattenmätarvärden på vilka jag baserar VA-fakturan hittar du här. Och hur VA-avgiften räknas fram kan du läsa mer om här.

Jag har fått rapport om 36 fastigheter som deltagit i den virtuella arbetsdagen och för dessa har det gjorts avdrag på fakturan. Hör av dig till mig om du inte blivit avprickad så får jag justera det i efterhand.

Information om föreningens medlemsdebiteringar:
Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss registrerad(e) mottagare.
Vid försäljning av fastighet är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella föreningsskulder och tillgodohavanden sinsemellan.
Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg
761 94 Norrtälje
Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Med vänliga hälsningar, Skattmasen

Tabell med avlästa enskilda vattenmätare

vattentabell
Sedan samfälligheten anslöt till kommunalt Vatten och Avlopp så har föreningen avläst vattenförbrukningen halvårsvis. Det har nu blivit så många mättillfällen att det börjar bli svårt att få med dem alla på ett liggande A4. Därför erbjuds nu mätartabellen i två versioner:

Fullständig tabell med alla mätarvärden (Myrtext! Men det går ju att förstora…)
Mer läsbar tabell med mätarvärden för de 5 senaste åren.

Varje fastighet har tilldelats ett slumpartat nummer så att det inte går att utläsa vilken fastighet det rör sig om. Besked om vilket ID-nummer ens egen fastighet har, kan man få av kassören. Vissa fastigheter har flera mätare. Då gäller motsvarande flera ID-nummer.

I tabellhuvudet finns också total förbrukning för perioden samt medelvärde. Det intressanta är att man kan följa sin egen förbrukning över tid om man inte gör det själv på annat sätt. Det kan ju underlätta vid t.ex. ägarbyten. Sedan kan det också vara lite kul att se hur mycket andra i området förbrukar och därmed kunna bilda sig en uppfattning om ens eget förbrukningsmönster.

Vattenvärdarna läser regelbundet av våra huvudmätare för att kontrollera om förbrukningen är normal. Vid misstänkt större läckage så stängs vattnet av helt och för alla inom området för att sedan successivt släppas på väg efter väg. Detta görs för att minimera eventuella skador och för att kunna spåra läckan. Meddelande härom sker via Coyards, Båtsvikens Facebook-sida samt via hemsidan.

Nedan finns lite mer statistik från vår vattenvärd Arne (kubikmeter/dygn):

Hoppas alla njutit av solen idag!
”Arbetsdagen” kommer denna vår inte att genomföras som en samlad insats som vi brukar utan kommer att sträcka sig under perioden 15-30 april. Således gott om tillfällen att hugga tag i vad som behövs och där ALLAS bidrag är välkomna. Kom ihåg att det som vi inte klarar av att göra själva måste vi lägga ut på entreprenad och det kostar en slant… Dessutom är det ett ypperligt tillfälle att få röra på kroppen men även att få träffa grannar – på distans. Sedvanlig ersättning utgår till alla deltagare och dras av från kommande medlemsfaktura (skickas i början på maj).

Styrelsen har tagit fram en lista där man kan teckna sig för diverse uppgifter. Samordning av arbetet, avprickning/kontroll sker av respektive områdesansvarig (se namn i listan, telefonnummer/mailadress finns på sidan för förtroendevalda eller kolla i matrikeln). Listan med arbetsuppgifter kan också nås under menyn [Styrelseinfo/Arbetsuppgifter ”arbetsdag” våren 2021].

 
En arbetsuppgift som ska utföras är flytt av rishögen (se också listan) och denna ska flyttas från sin ”gamla” plats till en ny plats längre österut (efter avfarten ned mot Täckholmen), se bild till vänster (klicka för att förstora). Henry leder två arbetstillfällen, den 17/4 och/eller 18/4 och med samling kl.10.00 vid Föreningshuset. Notera att rishögen stänger för säsongen den 26:e april!

 

 

Vidare meddelar vattenvärdarna att fjärravläsning av enskildas vattenmätare kommer att ske i slutet av april (runt den 24:e) och att de som haft problem med avläsningen förut gärna kan läsa av sina mätare själva och SMSa ställningen till vattenvärdarna.

Och så ett viktigt meddelande: vattenvärdarna läser regelbundet av våra huvudmätare för att kontrollera om förbrukningen är normal. Vid misstänkt större läckage så stängs vattnet av helt och för alla inom området för att sedan successivt släppas på väg efter väg. Detta görs för att minimera eventuella skador och för att kunna spåra läckan. Meddelande härom sker via Coyards, Båtsvikens Facebook-sida samt via hemsidan.

Bästa påskhälsningar från styrelsen

Nytt år – ny VA-taxa. Det har vi ju vant oss vid… Men denna gång sker en prisjustering till vår fördel, det är inte vanligt!

Som jag nämnde i ett tidigare inlägg så noterade jag i höstas att Tekniska nämnden i Norrtälje höll på att snickra på en ny taxestruktur men att jag ville avvakta den första fakturan för att kunna verifiera min kalkyl. Idag fick jag VA-fakturan för januari och det stämmer – det blir en avgiftssänkning 2021!

Mångt och mycket så beror det på att Norrtälje nu även kommer att debitera för Dag- och dränvattenavlopp från fastighet samt Dagvattenavlopp från allmän platsmark – något som vi inte har här ute i Brevik. Dessa nya intäktskällor medför att man därmed kan sänka avgifterna för de två andra användningsområdena Vatten och Avlopp. I övrigt så döps några avgifter om och justeras men viktigast är att avgift för vattenmätare utgår helt.

Det gör att vår omräknade fasta avgift sänks från 3.598:- till 2.764:-/ år och fastighet. En sänkning med 834:- eller 23%. Förbrukningskostnaden ökar dock något, från 35,00 till 37,10 kr/m³ (+6%) men på totalen blir det ju billigare. (Klicka på bilden/grafen ovan eller här för mera detaljer.)

Det här innebär dock inte att samfällighetsavgiften för GA7 blir billigare. Detta eftersom VA-fakturorna vi får från Norrtälje nycklas ut och skickas vidare till medlemmarna. Avgiften för GA7 ska fortfarande täcka de kostnader vi har för att driva vårt ledningsnät (inkl. vattenvärdar) samt att vi fonderar medel för att så småningom kunna byta ut de enskilda vattenmätarna.

Bästa vinterhälsningar,
Styrelsen

Avläsning av vattenmätarna & VA-faktura

Avläsning av enskildas vattenmätare sker med radioutrustning och normalt två gånger per år i samband med arbetsdagarna (i slutet på april samt början på oktober). Fakturering sker och räknas fram enligt följande (se priser för fast avgift & förbrukning längre ned);

 • Veckan/veckorna efter Årsstämman/vårens arbetsdag och i samband med fakturering av de årliga samfällighetsavgifterna. Denna VA-faktura spänner från oktober t.o.m. april (7 månader) och över årsskiftet när Norrtälje normalt höjer avgiften. Därför bygger kostnaden delvis på priset innevarande år och delvis på priset tidigare år.
  Fast avgift = (Förra årets fasta årsavgift x 3/12) + (Innevarande års fasta årsavgift x 4/12)
  Förbrukningskostnad = m3 vattenförbrukning oktober-april x ((m3-pris föregående år x 3/7) + (m3-pris innevarande år x 4/7))
 • Strax efter Höstarbetsdagen (dvs kring mitten av oktober)
  Denna faktura täcker maj t.o.m. september (5 månader) och då gäller den aktuella fasta årsavgiften.
  Fast avgift = Beräknade fasta årsavgiften (enligt nedan) x 5/12
  Förbrukningskostnad = Förbrukning maj-september x gällande pris per kubikmeter (se nedan)

Observera att eventuellt tillgodohavande eller skuld vad avser samfällighetsavgiften eller Vatten & Avlopp regleras mellan säljare och köpare!


VA-kostnader

Inför 2021 så har Norrtälje kommun helt ändrat sin taxestruktur. Närmast nedan återfinns nu den nya avgiftsstrukturen emedan den ”gamla” återfinns längre ned.

Norrtälje kommun beräknar den fasta avgiften utifrån;

 • en brukningsavgift med avgiftsskyldighet utifrån ändamål (Vatten (V)=36% + Spillvatten (S)=43%, 0% för Dag- och dränvattenavlopp från fastighet (Df) samt Dagvattenavlopp från allmän platsmark (Dg) som vi inte har)
 • en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet och med avgiftsskyldighet utifrån ändamål (Vatten (V)=36% + Spillvatten (S)=43%)
 • inga mätaravgifter, avgift för dessa utgår helt.

Se detaljer på Norrtälje kommuns hemsida.

I bild ser prisutvecklingen ut som nedan;


Här nedan kan du se hur vi beräknar våra VA-avgifter utifrån Norrtäljes olika taxor (alla priser är inklusive moms).

2021

 • En brukningsavgift à 4.952,50 x ((V) 36% + (S) 43%) = 3.912,48
 • 108 ”lägenhetsavgifter” à 3.485 x ((V) 36% + (S) 43%) = 2.753,15

Den fasta avgiften blir:
(3.912,48 + (2.753,15 x 108)) / 109 = ca 2.764:- per fastighet och år.
Tillkommer förbrukningskostnaden à 37,10 kr/m³.


Fram till och med 2020 så beräknade Norrtälje kommun den fasta avgiften enligt nedan;
1. en abonnemangsavgift
2. en lägenhetsavgift där de två första lägenheterna är avgiftsfria
(vi har 108 fastigheter + GA1 som också är brukare = 109 enheter att fördela kostnaden på)
3.mätaravgifter; vi har två stycken, den första är dyr och den andra (parallelkopplad) är rabatterad.

2020

 • 672 / år i abonnemangsavgift (1 st)
 • 3.085 / år för 106 ”lägenheter”
 • 53.771,25 / år för huvudmätare (Qn 6)
 • 10.754,25 / år för sekundärmätare (20% av beloppet för huvudmätaren)

Den fasta avgiften blir:
(672 + (3.085 x 106) + 53.771,25 + 10.754,25) / 109 = ca 3.598:- per fastighet och år.
Tillkommer förbrukningskostnaden à 35,00 kr/m³.


2019

 • 600 / år i abonnemangsavgift (1 st)
 • 2.755 / år för 106 ”lägenheter”
 • 48.010 / år för huvudmätare (Qn 6)
 • 9.602 / år för sekundärmätare (20% av beloppet för huvudmätaren)

Den fasta avgiften blir:
(600 + (2.755 x 106) + 48.010 + 9.602) / 109 = ca 3.214:- per fastighet och år.
Tillkommer förbrukningskostnaden à 34,75 kr/m³.


2018

Ingen prishöjning i år! Märkligt att det råkar sammanfalla med valår igen…
Således samma beräkningsgrund som för 2017.


2017

 • 555 / år i abonnemangsavgift (1 st)
 • 2.550 / år för 106 ”lägenheter”
 • 44.452 / år för mätare 1086 (Qn 6)
 • 8.890 / år för sekundärmätare 6996 (20% av beloppet för huvudmätaren)

Den fasta avgiften blir:
(555 + (2.550 x 106) + 44.452 + 8.890) / 109 = ca 2.974:- per fastighet och år.
Tillkommer förbrukningskostnaden à 34,73 kr/m³.


2016

 • 483 / år i abonnemangsavgift (1 st)
 • 2.217 / år för 106 ”lägenheter”
 • 38.654 / år för mätare 1086 (Qn 6)
 • 7.731 / år för sekundärmätare 6996 (20% av beloppet för huvudmätaren)

Den fasta avgiften blir:
(483 + (2.217 x 106) + 38.654 + 7.731) / 109 = ca 2.586:- per fastighet och år.
Tillkommer förbrukningskostnaden à 32,46 kr/m³.


2015

 • 420 / år i abonnemangsavgift (1 st)
 • 1.928 / år för 106 ”lägenheter”
 • 33.612 / år för mätare 1086 (Qn 6)
 • 6.722 / år för sekundärmätare 6996 (20% av beloppet för huvudmätaren)

Den fasta avgiften blir:
(420 + (1.928 x 106) + 33.612 + 6.722) / 109 = ca 2.250:- per fastighet och år.
Tillkommer förbrukningskostnaden à 30,34 kr/m³.


2014

Gäller som för 2013, ingen höjning av avgifterna för 2014.
Antagligen på grund av valår…


2013

 • 271 / år i abonnemangsavgift (1 st)
 • 1.244 / år för 106 ”lägenheter”
 • 21.685 / år för mätare 1086 (Qn 6)
 • 4.337 / år för sekundärmätare 6996 (20% av beloppet för huvudmätaren)

Den fasta avgiften blir:
(271 + (1.244 x 106) + 21.685 + 4.337) / 109 = ca 1.450:- per fastighet och år.
Tillkommer förbrukningskostnaden à 28,04 kr/m³.


2012

 • 253 / år i abonnemangsavgift (1 st)
 • 1.162 / år för 106 ”lägenheter”
 • 20.267 / år för mätare 1086 (Qn 6)
 • 3.243 / år för mätare 6996 (Qn 2,5)

Den fasta avgiften blir:
(253 + (1.162 x 106) + 20.267 + 3.243) / 109 = ca 1.350:- per fastighet och år.
Tillkommer förbrukningskostnaden à 26,20 kr/m³.


2011

 • 236 / år i abonnemangsavgift (1 st)
 • 1.086 / år för 106 ”lägenheter”
 • 18.941 / år för mätare 1086 (Qn 6)
 • 3.031 / år för mätare 6996 (Qn 2,5)

Den fasta avgiften blir:
(236 + (1.086 x 106) + 18.941 + 3.031) / 109 = ca 1.260:- per fastighet och år.
Tillkommer förbrukningskostnaden à 24,50 kr/m³.

Hej i mörkret – bildligt och bokstavligt talat…

Jag har nu uppdaterat information om hur man kan gå tillväga om ens LPS2000E lågtrycksavloppspump skulle kräva service eller byte. Det finns en ny sida som heter Service & reparation av tryckavloppspump LPS2000E och den finner du under menyn [Våra anläggningar][Vatten och Avlopp], se bilden till vänster (klicka på bilden för att få den förstorad så att du kan se bättre).

Nu är det bara 9 dagar kvar tills betalningsfristen för höstens VA-faktura löper ut (den 26/11). 46 medlemmar resterar med sina betalningar och jag ser fram emot att de betalas i tid. Syndare må blygas vid den digitala skampålen…

Bästa hälsningar,
Webmastern & Kassören i samklang.

Dokumenten på denna sida är lösenordsskyddade.