Hej alla!

Sommarledigheten närmar sig med raska steg för många – så gör också tidsfristen för samfällighetsfakturan där 40 medlemmar fortfarande resterar.

Styrelsen tar nu också ”ledigt” under sommaren och träffas inte igen förrän i september. Men vi har – tillsammans med våra duktiga värdar – haft en mycket aktiv vår!

 

Referat från styrelsemöte nr 2 (dagkonferens Rosella) från den 14 maj samt referat från styrelsemöte nr 3 som hölls den 19 juni (förra helgen) finns på den vanliga sidan. Notera att nr 3 bara är ”godkänt” eftersom det formellt justeras med signatur i samband med nästkommande möte.

Norrtälje VA har bolagiserats och ändrat sina debiteringsregler och i samband med bygglov för en obebyggd tomt inom området så uppdagades att anslutningsavgiften för denne inte hanterats korrekt. Detta berör 2 fastighetsägare inom GA7 som kassören kommer att ta kontakt med och där det blir frågan om att återbetala en peng som istället ska täckas av GA1 (föreningshusen).

På tal om vatten så meddelar Norrtälje VA att det är brist på kommunalt vatten på Blidö, Yxlan, Furusund (med lågt tryck i ledningarna) så det finns skäl att agera sparsamt även här.

Våra LPS2000E avloppspumpar har en livslängd på 10-15 år och vi befinner oss i det intervallet. Vi kan se allt fler medlemmar drabbas av haverier samtidigt som grannföreningar också gör det. Det betyder att det även blir kö hos företag som utför service och reparation. Det går inte längre att åka till Arninge och få pumpen fixad emedan man tar en fika…
Därför så har styrelsen beslutat att införskaffa en andra reservpump till området för att bistå medlemmar i nöd. Fortfarande gäller at föreningens lånepumpar ska återlämnas så skyndsamt som möjligt. Inte frågan om att peta in reservpumpen och sedan åka på semester en månad!!!
I samband med reparation/nyrenovering av pumpen (vilket borde ge den 10 år till), passa då på att göra en ordentlig spolning/slamtömning så att du får bort allt gammalt gugg som legat till sig i 10+ år…

På förekommen anledning vill vi åter upprepa att båtplatserna fördelas av hamnvärdarna utifrån båtarnas djupgående och storlek. På sidan om bryggor och båtplaser så kan man läsa om vad som gäller. Där finns även en liten sammanfattande skrift.

Grönområdesvärdarnas sysslor och ansvarsområden har förtydligats i en förteckning som finns på sidan om grönområden. Ett stort tack till grönområdesvärdarna som överförträffat allas förväntningar och bearbetat gräset på midsommarängen till bästa golfbanan inför midsommarfirandet!

Och så några andra korta notiser (se även kalendern till höger):

  • Om det inte regnar så kommer snabelbilen för att laga våra vägar på fredag 1 juli (nästa vecka). Lastbilen kommer tillfälligt att blockera vägen, låt den gärna få göra det i några minuter (per skada) så att lagningarna blir bra!
  • Den 21:a juli så är det beställt vassklippning.
  • Den 21:a juli så kommer också helikoptern på besök. Men det blir det ett eget inlägg om.
  • Den 5:e augusti så anordnas 2020 års Golfmästerskap och det kommer också som ett separat inlägg.
  • Det finns fortfarande lediga stugor kvar i sommar och dessa kan nu hyras dygnsvis – se tidigare inlägg.

Ha en supertrevlig sommar!
Önskar styrelsen & alla värdar.

Varje fastighetsägare är ansvarig för att hålla diket utanför sin egen tomt fritt från sly och igenväxt!
De flesta sköter detta utmärkt men på vissa ställen växer dikena igen och hindrar därmed avrinning viket försvagar vägarna och orsakar sättningar. Lite gräs eller ogräs är helt OK men det är viktigt att hindra sly och buskage från att slå rot! Eftersom vägkanterna klipps med maskin så är det också bra om stenar o dyl. avlägsnas och kom ihåg att tjälen har förmåga att skjuta upp lite nya överraskningar så det är bra att kolla varje år – även om det såg perfekt ut förra året.

Syna och åtgärda ditt dike senast 31:a juli! Därefter kommer vi vid behov att ta in en entreprenör för att åtgärda de ställen som brister och kostnaden kommer då att påföras berörd(a) fastighetsägare.

Vid frågor är du välkommen att kontakta styrelsen via detta formulär eller att ta kontakt med sekreteraren direkt.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

I V42 lades så kallat ”Y1G Special”-belägggning på våra vägar. Det är ett bindemedel i botten med grus ovanpå som så småningom sjunker in och blir hårt. Eftersom beläggningen är relativt tunn så har inte vändplanerna belagts eftersom de inte klarar vändning med tunga fordon (sopbil). Återstår nu att fixa potthålen på våra huvudvägar och det kommer också att göras men ännu lite oklart när. Har du frågor om våra vägar, vänd dig till vår vägvärd.
Och så påminner vi – på förekommen anledning – att våra vägar inte lämpar sig för rallykörning och vi ber alla att sänka farten…