Fakturor
Hej alla!

Faktureringsarbete pågår nu för fullt med ambitionen att kunna skicka ut dessa nästkommande helg. Alla som angivit mailadress (kolla matrikeln) kommer att få den elektroniskt, övriga får den med snigelposten. Vissa vill ha både och…

Betalningsfristen är satt till 30 dagar men betala gärna tidigare så att ni inte glömmer…
Förutom påminnelseavgift påförs nu även dröjsmålsränta som fn är 8.5%.

 

Tabellen med vattenmätarvärden på vilka jag baserar VA-fakturan hittar du här. Gula värden betyder att mätaren lästs av manuellt, orange att den inte kunde avläsas och att det därmed har räknats fram ett schablonvärde baserat på tidigare förbrukning. Vad fakturan hamnar på kan man enkelt räkna fram; årsavgiften för maj-september (5 månader) + förbrukningen x vattenkostnaden.

Vi är nu uppe i 24 mätare som måste avläsas manuellt så det börjar verkligen bli dags att byta. Det finns en fonderad slant för detta och vi räknar med att kunna ta kostnaden utan någon extra medlemsdebitering – så tillvida inte oväntade prisökningar förstör kalkylen fullständigt. Styrelsen har fått in fyra olika offerter och ska ta ställning vid nästa möte. Det finns lite olika varianter där vi måste finna bästa nytta med avseende på pris. Vi avser att upphandla en entreprenad där det ingår vattenmätare, arbete för att byta, samt fjärravläsningsutrustning.

På förekommen anledning är det på sin plats att påminna om att mätarplatsen skall vara iordningsställd i enlighet med ”Svenskt Vattens publikation P100, rev maj 2009”, se 11:e stycket i föreningens kravlista samt §7 i det avtal som alla fastighetsägare signerat för att kunna ansluta till GA7. En del mätare ligger under vatten och/eller i djupa hål och kan komma att medföra extra kostnader för fastighetsägaren vid byte.
Om samfällighetens krav/avtal vid anslutning av fastighetsägarens VA-anläggning till samfällighetens anslutningspunkt finns att läsa om här.


Arbetsdagen bjöd inte på något toppenväder denna höst
men trots det så deltog 47 fastgheter och styrelsen tackar får visat engagemang! Vi hade hoppats på att kunna få lite mera utfört men vädret stod inte på vår sida denna gång. Nere vid stranden så gjordes dock en del intressanta arkeologiska fynd i samband med vassrensningen… 🙂
Deltagande i arbetsdagen medför ett litet avdrag som görs på VA-fakturan.

 
Åtminstone en fastighetsägare har fått ett brev från Vattenfall som aviserar att deras entreprenör Eltel kommer att genomföra byte av elmätare v42-43. Eftersom våra mätare sitter i skåp utanför husen så tror jag att bytet kommer att ske oannonserat under denna period. Bytet ska ta ca 30 minuter men efter det så sitter där en elmätare som kan avläsas i närapå realtid för den som vill bevaka sin förbrukning.

Slutligen, referat från styrelsemöte nr 4 som genomfördes den 3 september finns att läsa på den vanliga sidan.

Information om föreningens medlemsdebiteringar:
Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss registrerad(e) mottagare.
Vid försäljning av fastighet är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella föreningsskulder och tillgodohavanden sinsemellan.
Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg
761 94 Norrtälje
Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Med vänliga hälsningar, Skattmasen

Vattenfall meddelar strömavbrott imorgon torsdag 5:e mars 08:00-11:00 för planerade underhålls- och moderniseringsarbeten av våra högspänningsledningar.
Det kommer även att bli ett annat avbrott måndag 9:e mars 09:00-14:00.

Driftsstatus i realtid och meddelanden från Vattenfall finns här på vår hemsida!

Se också tidigare inlägg:

MVH Styrelsen

Vattenfall meddelar strömavbrott tisdag och onsdag 20-21:a januari 09:00-14:00 för planerade underhålls- och moderniseringsarbeten av våra högspänningsledningar.

Driftsstatus i realtid och meddelanden från Vattenfall finns här på vår hemsida!

Se också tidigare inlägg:

MVH Styrelsen

Med början tisdag 13:e januari kommer Vattenfall att genomföra planerade renoveringsarbeten av våra kraftledningar, se tidigare inlägg. Luftledningar kommer att isoleras och några stolpar bytas, främst inom gamla områdets norra del.

I och med detta så kommer det att ställas upp diverse materiel och byggcontainrar vid gamla pumphuset samt vid elskåpet vid infarten till området. Diverse fordon kommer också att cirkulera i området så kör extra försiktigt.

Hur länge insatsen varar vet vi inte dagsläget. Också oklart om dett kommer att medföra strömavbrott. Återkommer om detta.

Uppdaterat 2015-01-11;
Strömavrott planeras till Tisdag 20/1 09:00-14:00 samt Onsdag 21/1 09:00-14:00.
Realtidsinformation finns här.

Styrelsen

Japp, men tyvärr inte över hela området. Det tycker vi väl alla skulle varit bättre och det har vi också yrkat för. Men det ligger väl en ekonomisk riskkalkyl bakom som kanske inte gör det hela så sannolikt. I alla fall inte i dagsläget.

Vattenfall avser istället att gräva ned befintlig luftledning som går över E18, passerar den kopplingsstation som står vid vår infart och vidare en bit upp i skogen till förgreningen, se bild nedan.

Nedgrävning av luftkabel

Det ser också ut som att det blir lite andra moderniseringsåtgärder av befintliga ledningar. När detta ska genomföras är ännu oklart. Vi återkommer när vi vet mer.