Utökad byggrätt för Rådmansö-Brevik

Hej alla & god fortsättning!

Under 2013 så har ett förslag till utökad byggrätt på våra tomter varit ute på remiss. Enligt tidplanen så ska nu detta ha klubbats under Q4/2013 vilket också bekräftas av Ordföranden som varit i kontakt med kommunen. Jag har inte funnit något skrivet om beslutet på kommunens hemsida men inte heller hittat något som talar emot. (Uppdaterat 2014-01-25; På kommunens hemsida står nu att planerna vunnit laga kraft den 20 december 2013.)

I korthet så innebär detta att byggrätterna i området utökas till 200 m² per fastighet, inklusive uthus. Tre byggnader per fastighet får uppföras. Byggnadshöjden blir 5 meter för huvudbyggnader samt 3 meter för uthus och komplementbyggnader. Högsta tillåtna takvinkel sätts till 45º. I övrigt behålls bestämmelserna från den gällande byggnadsplanen i området.

Nedan finns länkar till respektive dokument och planer på kommunens hemsida

Vad jag kan förstå så är det huvudsakligen vår anslutning till det kommunala vatten- och avloppssystemet som möjliggjort detta.

Vad tycker du?

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.