Frågor och svar om fiberanslutning för Båtsviken

ip only Roslagen

Vi kommer att försöka hålla denna sida så aktuell och komplett som möjligt fram tills att Båtsviken går ”online”. När väsentliga ändringar eller tillägg görs så publicerar vi också inlägg om detta som alla prenumeranter automatiskt får avisering om via mail.

I och med att området driftsattes i början av september 2019 så kommer denna sida inte längre att uppdateras.

Styrelsen har noggrant vägt för och nackdelar mellan IP Onlys och Norrtälje Energis erbjudanden och förordar den första.
En detaljerad jämförelse och utförligt resonemang publicerades i ett tidigare inlägg.
Antalet anmälda inom Båtsvikens SFF är 95st vilket innefattar den absoluta merparten fastigheter inom ”kärnan” 1:13-1:83 & 1:86-1:122 förutom obebyggda tomter och några enskilda fastighetsägare. Ingår gör också några fastigheter som också är delägare (medlemmar) i enskilda Båtsvikens SFF Gemensamhetsanläggningar (GA) och som är belägna norr om E18.

Med den goda anslutningen vi har är det därmed säkerställt att samtliga stickvägar blir täcka hela vägen ut. Därmed möjliggörs framtida anslutning för de fastigheter som idag inte tecknat sig (vilken kostnad det då blir är okänt för tillfället men blir dessa fastighetsägares sak att reglera).

Föreningshuset kommer också att bli anslutet.

 • Anslutningsavgiften är 19.900:- (inkl. moms) om man anmäler sig under kampanjperioden fram till och med den 2016-09-16 (förlängt från 2016-08-30).
 • Betalning sker efter installation och när IP Only testat dosan (fiberkonvertern) i huset och vet att den fungerar korrekt. Sedan kan man välja avbetalning om man så vill på 12, 24, 36 eller 60 månader. Första året alltid räntefritt. Sedan 4,95% ränta. (Detta genom Handelsbanken Finans och man kan närsomhelst välja att betala av hela summan under perioden.)
 • Medlem som inte blivit ansluten senast 24 månader efter avtalstecknande har rätt att kostnadsfritt säga upp detta.
 • Det finns marklovsavtal klara för dragning av stamfibern nästan ända fram till vårt område.
 • Grävning på samfällighetens mark samt enskilda tomter startar 8:e januari och beräknas pågå i ca 4 veckor.
 • Man kommer från E18 och börjar med Skonertvägen och tar sedan Fullriggarvägen, Fregattvägen och fortsätter sedan ut mot Täckholmen. Därefter tar man Skutvägen norrifrån, sedan Galärstigen och Briggvägen. Till sist så blir det Breviks Sjöväg och Arkvägen och ned till föreningshuset.
 • Anslutning av området till stamfibern sker tidigast i mars, troligast i april och allra senast 30:e juni 2018.
Översiktlig fiberdragning Båtsviken
Klicka för att öppna i ett nytt fönster och förstora

Styrelsens prioritering har hela tiden varit att bevara vägarna och undvika genomskärningar. Det ursprungliga förslaget omfattade 55-60 stycken vilket vi inte kunde acceptera. Därför har det föreslagits alternativa sträckningar genom grönområden för att därigenom ansluta husen från ”baksidan”. Efter besiktning visar sig dessa ej genomförbara eftersom berg och skog sätter hinder för en effektiv entreprenad.

Så nu har vi fallit tillbaka till alternativet att gräva längs med vägarna, fast med den skillnaden att det kommer att grävas på bägge sidor så att vi därmed nästan helt undviker att korsa vägarna. Och samtliga hus kommer därmed att anslutas från ”framsidan”. Observera att anslutningspunkterna är preliminära och kan justeras i överenskommelse mellan Score AB och respektive fastighetsägare.

 • Komplett grävning på enskild tomt upp till 45m i mjukt underlag inklusive grovåterställning (sprängning ingår inte!).
 • Score AB ansluter från lämpligt ställe/efter överenskommelse vid vägen och gräver sedan ett schakt på ca 30cm djup fram till den fasad där serviceboxen ska installeras.
 • Serviceboxen är till för för serviceåtkomst och felsökning även då fastighetsägaren inte är hemma. Serviceboxen är i hårdplast och fästs på utsidan av fasaden (se bilder längre ned). Ytterdimensionerna är ca HxBxD 20x15x7cm (samma storlek som en A5). Den inkommande fibern blåses från vägen och ansluts till en kopplingsplint i Serviceboxen där den sedan går vidare in i huset rakt igenom väggen.
 • På insidan av väggen fortsätter fibern via en liten fiberdosa (se bilder längre ned) vidare till en annan större dosa; en mediaomvandlare (avståndet mellan fiberdosa och mediaomvandlaren är max. 1 meter). Denna är egentligen ett fibermodem tillika ”smart” switch som kan hantera olika VLAN och fördelar ut dessa på sina olika portar så att man får IPTV-signal i den ena, VoIP (telefoni) i den andra och ”Internet” i en annan. Vilka tjänster som hamnar på vilka portar eller om dessa kombineras i en sk ”trunk” och delas upp senare beror på viljken tjänsteleverantör man använder. En utförlig guide får man av den leverantör som man köper tjänsterna ifrån och vanligtvis också en router som ska ta hand om allt detta.
  Tjänstefördelaren/switchen behöver spänningsmatning (230V) så det måste finnas ett vägguttag någonstans i närheten. Fiberdosan och tjänsterfördelare upptar tillsammans lika mycket plats som ett A5.
 • Dubbelfiber dras till mediaconvertern, en aktiv samt en i reserv eller för framtida bruk.
 • Tjänstefordelaren inne i fastigheten har batteribackup som räcker upp till 24h i händelse av strömavbrott. För att detta ska vara relevant så måste dock all annan utrustning som kopplas till mediaomvandlaren vara batteridriven också…

Bilder på fiberutrustningen (klicka på dem så förstoras de):

 • Grundpriset på 19.900 gäller om IP Only genomför hela entreprenaden, dvs gräver och förlägger rör och fiber på samfälld mark och på den egna tomten.
 • ROT – IP Only kommer inte att tillämpa ROT. De använder sig av en liten fräsare på de enskilda tomterna och arbetet går så pass fort att ROT-avdraget skulle bli minimalt och inte uppväger de administrativa kostnaderna.
 • IP Only medger en rabatt på 5.000:- per fastighet om de kan använda en befintlig kanalisation som uppfyller deras krav. Ett brev ska vara utskickat till alla intressenter om detta.
 • I praktiken så innebär det att man av Score AB/grävaren (och genom Kentas försorg) får ett skyddsrör som man gräver ned. Det är i detta rör som fibern sedan blåses. Observera att skyddsröret måste termineras vid (utanför) en fasad så att entreprenören på utsidan av denna kan installera en servicebox (ca 20x15cm) som är åtkomlig även om fastighetsägaren inte är hemma. Score AB vill ha ca 2m ”extra” rör i bägge ändar och upphängda väl synligt om man inte är hemma när de ska installera.
”Vi kan aldrig svara på hur Telia tänker, men ju fler kunder vi får in desto mer attraktiva blir vi. Att Telia skulle välja att stå över Sveriges näst största (i antal kunder) nät när utbyggnaden är klar tror jag blir väldigt svårt att motivera för dem. Vi ser väldigt gärna att Telia en dag levererar tjänster i vårt nät.”
Kontaktpersoner:

 • Grävare inom området är ”Score AB” (HighScore Entreprenad AB).
 • Kenth Sandgren (Ordf.) är Båtsvikens huvudkontaktperson avseende grävning på samfälld mark.
 • I avtalsfrågor hänvisas till IP Only


Bästa hälsningar,
Båtsvikens Särskilda Kontor för Informationsteknologi & Telematik