Vänta med att sjösätta vid brygga C


 
Brygga C kommer att repareras på arbetsdagen och innan dess får ingen sjösättning ske utan att Urban Zande, båtvärd, kontaktas. Det behöver tas upp bommar för att förbereda arbetet. Båtvärden kontaktar berörda bomägare.
(Brygga C är den som ligger längst åt väster.)

Glad Påsk!